HTML

035-252 040

Kontakt

Naziv:JU Srednja medicinska škola Tuzla
Adresa i broj: Fra Grge Martića 5
Grad: Tuzla
Država:Bosna i Hercegovina

telefon: 035-252 040
fax: 035-252-074
Pomoćnik direktora:035-251-391
e-mail: medicinska.tuzla@montk.gov.ba
0 0