Ponedjeljak , 30 ožujka 2020
Početna / Pedijatrijski tehničar

Pedijatrijski tehničar

Nastavni planovi za PEDIJATRIJSKU SESTRU – TEHNIČARA:1., 2., 3., 4., razred

 

 

Spisak predmeta

Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 1. razred

Spisak predmeta

Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 2. razred

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Historija

4.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

5.    Matematika

6.    Informatika

7.    Fizika

8.    Biologija

9.    Hemija

10.  Latinski jezik

11.  Anatomija i fiziologija čovjeka

12.  Higijena i zdravstvena zaštita

13.  Zdravstvena njega

14.   Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Sociologija

5.    Matematika

6.    Fizika

7.    Biologija

8.    Hemija

9.    Anatomija i fiziologija čovjeka

10.  Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom

11.  Zdravstvena njega:

a)Zdrav njega                b) labor.dijagnostika

12.   Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

Spisak predmeta

Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 3. razred

Spisak predmeta

Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 4. razred

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik- engleski

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Demokratija i ljudska prava

5.    fizika

6.    biologija    IZBORNI PREDMETI

7.    hemija

8.    patologija i patofiziologija

9.    pedijatrija

10.  interne bolesti

11.  zarazne bolesti

12.  farmakologija

13.  medicinska psihologija i pedagogija

14.ZDRAVSTVENA NJEGA (praksa)

a)    pedijatrija

b)    interne bolesti

c)    zarazne bolesti

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik- engleski

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    fizika

5.    biologija  IZBORNI PREDMETI

6.    hemija

7.    pedijatrija

8.    dječija hirurgija

9.    ginekologija i akušerstvo

10.  Socijalna medicina

 

11. ZDRAVSTVENA NJEGA (praksa)

a)    Pedijatrija   180 sati

b)    dječija hirurgija   60 sati

c)   porodična medicina