Ponedjeljak , 30 ožujka 2020
Početna / Medicinska sestra – tehničar

Medicinska sestra – tehničar

Medicinska sestra – tehničar PDF Ispis E-mail

Obrazovanje medicinske sestre – tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.
Program obrazovanja medicinske sestre – tehničara je usmjeren na sticanje kvalitetnog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Učenici tokom obrazovanja razvijaju intelektualne sposobnosti i stiču osjećaj odgovornih i obzirnih osoba.

Ovaj obrazovni profil je najstariji u školi. Prije skoro 60 godina to su bile ljekarske pomoćnice, njegovateljice, a nešto kasnije medicinske sestre. Zanimanje medicinske sestre – tehničara obuhvata najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odjeljenjima i mjestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, dječjim jaslicama, dispanzerima, ustanovama kućne njege, patronažnim službama.

Opći ciljevi obrazovanja za medicinsku sestru – tehničara su:
– ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkog interesa, razumijevanje i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i privrednih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja;
– sticanje temeljnog obrazovanja iz prirodno-znanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Stručni cilj obrazovnog programa za medicinsku sestru – tehničara su:
– shvatanje rada medicinske sestre, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike medicinske sestre – tehničara;
– ousvajanje sistematskih i stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području zdravstvene njege;
Sastavni dio stručno teorijskog obrazovanja i osposobljavanja medicinske sestre su vježbe.
Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje učenika u poslove medicinske sestre u realnim uvjetima. Izvodi se pod vodstvom zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama.

Odgovornost budućih medicinskih sestara – tehničara u budućem profesionalnom radu je velika, posebno zbog činjenice da se djelatnost zdravstvene njege u svijetu razvija tako da se u središte njenih aktivnosti postavlja čovjek i zdravlje umjesto bolesti.

 

 

Nastavni planovi za MEDICINSKU SESTRU – TEHNIČARA:1., 2., 3., 4., razred

 

 

Spisak predmeta

Plan Medicinska sestra-tehničar 1. razred

Spisak predmeta

Plan Medicinska sestra-tehničar  2. razred

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Historija

4.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

5.    Matematika

6.    Informatika

7.    Fizika

8.    Biologija

9.    Hemija

10.  Latinski jezik

11. Anatomija i fiziologija čovjeka

12. Higijena i zdravstvena zaštita

13. Zdravstvena njega

14.  Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Sociologija

5.    Matematika

6.    Fizika

7.    Biologija

8.    Hemija

9.    Anatomija i fiziologija čovjeka

10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom

11. Socijalna medicina

12. Zdravstvena njega

13.  Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

Spisak predmeta

Plan Medicinska sestra-tehničar 3. razred

Spisak predmeta

Plan Medicinska sestra-tehničar 4. razred

 

1.     Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.     Strani jezik

3.     Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.     Demokratija i ljudska prava

5.    Patologija i patofiziologijom

6.     Biologija

7.     Hemija              IZBORNI PREDMETI

8.     Fizika

9.    Klinička medicina I (obuhvata):

a)       interne bolesti

b)       bolesti nervnog sistema

c)        hirurgija

d)       bolesti čula

Sabiraju se ocjene i  zaključuje kao jedna ocjena

Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

 

10.  Farmakologija

11.     Medicinska psihologija i pedagogija

 

12.     Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)    laboratorijska dijagnostika

b)       Zdravstvena njega hirurških bolesnika

c)        Zdravstvena njega internih bolesnika

d) Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

 

1.     Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.     Strani jezik

3.     Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.     Biologija

5.     Hemija              IZBORNI PREDMETI

6.     Fizika

7.    Zdrava ishrana i dijetetika

8.    Klinička medicina II (obuhvata):

a)    zarazne bolesti

b)    pedijatrija

c)    ginekologija i akušerstvo

d)    psihijatrija

 

Sabiraju se ocjene i  zaključuje kao jedna ocjena

Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

 

9.    Urgentna medicina

10.     Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)        Porodična medicina

b)       Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta

c)        Zdravstvena zaštita žene

d)       Urgentna stanja i hitni medicinski postupci

e)        Polivalentna i patronažna služba

f)        Zdravstvena njega internih bolesnika

g)        Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti