HTML

035-252 040
Dešavanja

VAŽNE OBAVIJESTI ZA PERIOD FEBRUAR 2023. - JUNI 2023. vanredno obrazovanje

 

02.02.2023 23:18
Slika
 

Poštovani polaznici, molimo vas da PAŽLJIVO PROČITATE cijelu ovu obavijest.

Pošto je januarski rok završen,

obavještavamo vas da će se prijave instruktivne nastave i prijave ispita za aprilski rok 2023.god.obaviti u periodu 3.februar – 11.februar 2023. Prijave slati online putem, uobičajeno na FB mesenger (profil Srednja medicinska školaTuzla)  na e-mail mr.mirsadalic@gmail.com

Dokument prijave za INSTRUKTIVNU NASTAVU, I dokument prijave ZA ISPITE za aprilski rok je u prilogu ove obavijesti. Dakle, to su dva odvojena dokumenta. NEMOJTE OVO ISPUNJAVATI putem mobitela, ako to neće kako treba biti ispunjeno. Masa je pristiglih prijava s mobitela koje su neupotrebljive.

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI SU OKONČALI NEKI RAZRED U PROTEKLOM ROKU:

Polaznik koji je u proteklom roku OKONČAO neki razred, npr. Prvi razred, i u aprilskom roku 2023. želi izaći na ispite za naredni razred, sad će prijaviti INSTRUKTIVNU nastavu za drugi razred, komplet sve predmete, jer smo dužni organizovati instrukcije. I može prijaviti sve ili dio ispita za drugi razred, naravno ne mora sve, kako se već organizujete.

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI NISU OKONČALI RAZRED U PROTEKLOM ROKU:

Polaznik koji je u proteklom roku (januar 2023.) izlazio samo na jedan ili dva predmeta I NIJE OKONČAO razred, sada će samo prijaviti ispuniti PRIJAVU ZA ISPIT, za one ispite koje želi izaći. Za instruktivnu nastavu narednog razreda neće, jer nije okončao još uvijek razred.

UPLATE

Što se tiče uplata, oni koji su okončali razred u proteklom roku, dužni su izvršiti uplatu upisnine I uplatu instruktivne nastave za naredni razred (na jednu uplatnicu). Svrha uplate: Upisnina I instruktivna nastava. Upisnina narednog razreda iznosi 100 KM, a instruktivna nastava, kao što vam stoji u obračunu je 15KM po predmetu.Obračunajte sebi. Na drugu odvojenu uplatnicu ide uplata za ispite (svrha uplate: Ispiti i ispitni rok april 2023.)

PODACI  KOJI SE NALAZE NA UPLATNICI  

IME I PREZIME

SVRHA UPLATE:

PRIMALAC : budžet TK
RAČUN PRIMAOCA: 1321 000 256 0000 80
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA: 094
POZIV NA BROJ: 0000000000
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 240 30 19

 

Rok za uplatu instruktivne nastave i upisnine (ide na jednu uplatnicu) je 1.mart 2023. A rok za uplatu ispita je 31.mart 2023. Zato što aprilski rok počinje od 1.aprila 23.

 Uplatnice ćete donositi , prateći ove navedene rokove, u školu do prof.Mirsada u biblioteku, ili do prof.Senaida Ključanina ili Majde Mišković. Oni koji rade, mogu ostaviti uplatnice u sanduče pored biblioteke radnim danima od 7 00 do 18:30. KO želi i ima mogućnost može odjednom uplatiti dvije uplatnice, jednu za instruktivnu i upisninu, a drugu za ispite. Ne mora čekati 1.mart, pa 31.mart.I obje uplatnice donijeti isto ovako kako je naznačeno.
Vaše prijave su nam važne kako bismo  blagovremeno organizovali instrukcije.


PRAKSA

Stariji polaznici i drugi koji su okončali drugi ili treći razred i stiču pravo da rade praksu na UKC javiće se porukom na isti način kako je gore navedeno (e.mail...fb messenger) U poruci napisati prezime ime, datum rođenja, godina upisa u vanredno školovanje, kontakt telefon, razred za koji radiš praksu i smjer. Ove podatke slati od 3.febr. NAJDALJE do 15.febr.2023. Ko se u ovom periodu ne prijavi na praksu, to neće biti u mogućnosti uraditi do narednog ciklusa prakse, iza maja 2023.

MATURSKI ISPIT

Polaznici koji su stekli uslov da polažu maturski ispit, javit će se krajem aprila 2023. , poslati prezime ime, datum rođenja, godina upisa u vanredno školovanje, kontakt telefon, smjer. Zakonski u aprilu nema maturskih ispita, samo juni, avgust, i januar.

I na kraju, još jednom napominjemo, pažljivo pročitajte još jednom ovu obavijest ako vam nešto nije jasno. Ako to u obavijesti nije navedeno, slobodno se javite (na isti način) porukom i pitanjem o čemu se radi.

Online prijavu za INSTRUKTIVNU NASTAVU preuzmite .....OVDJE
Online prijavu za ISPITE preuzmite .....OVDJE

0 0