HTML

035-252 040

STOMATOLOŠKA SESTRA TEHNIČAR

SPISAK PREDMETA
STOMATOLOŠKA SESTRA 1.RAZRED

 1. Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik - Njemački jezik -
 3. Latinski jezik
 4. Historija
 5. Informatika
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 11. vjeronauka/historija religija
 12. Osnovi higijene i zdravstvene zaštite
 13. Morfologija zuba
 14. Anatomija i fiziologija čovjeka
 15. Praktična nastava

SPISAK PREDMETA
STOMATOLOŠKA SESTRA 2.RAZRED

 1. Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. .Engleski jezik - Njemački jezik -
 3. Matematika
 4. Fizika
 5. Biologija
 6. Hemija
 7. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 8. vjeronauka/historija religija
 9. Praktična nastava
 10. Stomatološka rendgenologija i pedodoncija
 11. Infektivne bolesti
 12. Stomatološka anatomija s gnatologijom
 13. Farmakologija
 14. Interne bolesti
 15. Bolesti usta
 16. Bolesti zuba

SPISAK PREDMETA
STOMATOLOŠKA SESTRA 3.RAZRED

 1. .Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik - Njemački jezik -
 3. Demokratija i ljudska prava
 4. Bolesti usta
 5. Bolesti zuba
 6. Stomatološka protetika
 7. Stomatološka rendgenologija i pedodoncija
 8. Praktična nastava
 9. Sociologija
 10. vjeronauka/historija religija
 11. Medicinska psihologija i pedagogija
 12. fizika
 13. biologija
 14. hemija
 15. Socijalna medicina i zdravstveni odgoj
 16. Tjelesni i zdravsteni odgoj

SPISAK PREDMETA
STOMATOLOŠKA SESTRA 4.RAZRED

 1. Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Engleski jezik - Njemački jezik -
 3. Bolesti usta
 4. Bolesti zuba
 5. Ortodoncija
 6. Stomatološka protetika
 7. Stomatološka rendgenologija i pedodoncija
 8. Opća sterilizacija i oralna hirurgija
 9. Praktična nastava
 10. Urgentna stomatologija
 11. fizika
 12. biologija
 13. hemija
 14. vjeronauka/historija religija
0 0