HTML

035-252 040

SANITARNO-EKOLOSKI TEHNICAR

Spisak predmeta
Plan sanitarno-ekološki tehničar 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija s patologijom
 12. Osnove zdravstvene struke
 13. Uvod u laboratorijski rad
 14. PRAKTIČNA NASTAVA:
  1. osnove zdrav. Struke
  2. uvod u laboratorijski rad
 15. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan sanitarno-ekološki tehničar 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija s patologijom
 10. Higijena i zdravstvena zaštita
 11. Mikrobiologija
 12. PRAKTIČNA NASTAVA:
  1. higijena i zdravstvena zaštita
  2. mikrobiologija
 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan sanitarno-ekološki tehničar 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Fizika
 6. Biologija
 7. Hemija
  Fizika, biologija, hemija su IZBORNI.
  (od ova tri dva se biraju)
 8. Mikrobiologija
 9. Bromatologija
 10. Medicinska psihologija i pedagogija
 11. Epidemiologija
 12. Sanitarna tehnika
 13. Pretrage voda
 14. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 15. RAKTIČNA NASTAVA:
  1. mikrobiologija
  2. pretrage voda

Spisak predmeta
Plan sanitarno-ekološki tehničar 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Biologija
 5. Hemija
 6. Fizika
  Fizika, biologija, hemija su IZBORNI
  (od ova tri dva se biraju)
 7. Parazitologija
 8. Bromatologija
 9. Epidemiologija
 10. Sanitarna tehnika
 11. Zdravstvena statistika
 12. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 13. Socijalna medicina
 14. PRAKTIČNA NASTAVA:
  1. parazitologija
  2. bromatologija
  3. epidemiologija
  4. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
  5. sanitarna tehnika
0 0