HTML

035-252 040
Dešavanja

Prijave konsultativno/instruktivne nastave i prijave ispita za avgustovski rok 2023.(obrazovanje odraslih)

 

24.06.2023 21:20
Slika
 

Poštovani polaznici, junski rok se završava, nastavnici  idu na kolektivni godišnji od 1.jula do polovine avgusta 2023. i moramo hitno krenuti sa prijavama ispita za avgust.

Molimo vas da PAŽLJIVO PROČITATE cijelu ovu obavijest.

 Obavještavamo vas da će se prijave konsultativno/instruktivne nastave i prijave ispita za avgustovski   rok 2023.god.obaviti u periodu 26.juni - 01. juli 2023.

 UPOZORENJE: Ko ne prijavi u ovom periodu neće to moći uraditi iza 1.jula jer idemo na kolektivni godišnji i nećete to moći uraditi.

ISPITNI ROK ĆE SE ODRŽATI IZMEĐU 15.8. i  31.8.2023.

 

Prijave slati na e-mail mr.mirsadalic@gmail.com,  ili kljucanin.senaid@gmail.com

Ko se ne snalazi može doći lično u školu od 26.6. do 30.6.2023.od 8:00 do 1400 na recepciju da ispiše printanu prijavu.

 

Dokument prijave  konsultativno/instruktivne nastave, I dokument prijave ZA ISPITE za avgustovski   rok je u prilogu ove obavijesti. Dakle, to su dva odvojena dokumenta. NEMOJTE OVO ISPUNJAVATI putem mobitela, ako to neće kako treba biti ispunjeno. Masa je pristiglih prijava s mobitela koje su neupotrebljive.

 

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI SU OKONČALI NEKI RAZRED U PROTEKLOM   ROKU:

Polaznik koji je u proteklom roku OKONČAO neki razred, npr. treći  razred, i u avgustovskom   roku 2023. želi izaći na ispite za naredni razred, sad će prijaviti konsultativno/instruktivnu nastavu za četvrti  razred, komplet sve predmete, jer smo dužni organizovati konsultacije. I može prijaviti sve ili dio ispita za četvrti   razred, naravno ne mora sve, kako se već organizujete.

 

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI NISU OKONČALI RAZRED U PROTEKLOM ROKU:

Polaznik koji je u proteklom roku (juni 2023.) izlazio samo na jedan ili dva predmeta I NIJE OKONČAO razred, sada će samo prijaviti ispuniti PRIJAVU ZA ISPIT, za one ispite koje želi izaći. Za konsultativnu  nastavu narednog razreda neće, jer nije okončao još uvijek razred.

 

UPLATE

Što se tiče uplata, oni koji su okončali razred u proteklom roku, dužni su izvršiti uplatu upisnine i uplatu konsultativno/instruktivne nastave za naredni razred (na jednu uplatnicu). Svrha uplate: Upisnina i instruktivna nastava. Upisnina narednog razreda iznosi 100 KM, a instruktivna nastava, kao što vam stoji u obračunu je 15KM po predmetu.Obračunajte sebi. Na drugu odvojenu uplatnicu ide uplata za ispite (svrha uplate: Ispiti i ispitni rok avgust 2023.)

 

 

 

Rok uplate za sve ovo navedeno (konsultacije I ispiti) je najdalje do 10.8.2023.

 

 Uplatnice ne morate donositi prije 10.avgusta.   Kad dođete možete ih ostaviti nekom od radnika u administraciji ili ko bude na pultu recepcije. Ko želi može  prije 10.8.sve navedeno platiti i donijeti uplatnice.

 

PRAKSA

Praksu,zbog godišnjeg i komplikovane administracije  nećemo organizovati prije septembra mjeseca.

 

MATURSKI ISPIT

Polaznici koji su stekli uslov da polažu maturski ispit, javit će se u istim navedenim terminima (26.juni-1.juli ) ,na isti način na navedene e-mailove,  poslati prezime ime, datum rođenja, godina upisa u vanredno školovanje, kontakt telefon, smjer.Moramo vam dodijeliti maturske teme i mentora. 

I na kraju, još jednom napominjemo, ko je planirao na ispite u avgustu veoma je važno da obavite prijave od 26.6. do 1.jula, poslije toga nećete moći, nastavnici zaduženi za rad s vanrednim učenicima neće biti dostupni, ako ne prijavite nećete moći izaći na ispite.

 


PRIJAVU za instr-kons.nastavu preuzmi OVDJE

PRIJAVU za ispite preuzmi OVDJE

 

 PODACI  KOJI SE NALAZE NA UPLATNICI  

IME I PREZIME

SVRHA UPLATE:

PRIMALAC : budžet TK
RAČUN PRIMAOCA: 1321 000 256 0000 80
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA: 094
POZIV NA BROJ: 0000000000
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 240 30 19

 

 

0 0