HTML

035-252 040
Dešavanja

Prijava ispita i instruktivne nastave za avgust 2022.(vanredni polaznici)

 

27.06.2022 09:10
Slika
 
VIJEST SE ODNOSI SAMO NA RANIJE UPISANE POLAZNIKE. NEMA VEZE SA ONIMA KOJI SU KONKURISALI SAD U JUNU 2022.

PAŽLJIVO čitajte ove obavijesti. Ne preskačite, sve čitajte.

Poštovani polaznici, Obavještavamo vas da će se prijave instruktivne nastave i prijave ispita za avgustovski rok 2022.god.obaviti u periodu 25.juni – 30.juni 2022. Prijave slati online putem, uobičajeno na e-mail mr.korisnik@gmail.com, ili ili na FB mesenger (Mirsad Alić). Molim vas da ne šaljete nikakve upite niti prijave na viber od 1.jula do 18.avgusta 2022. jer je godišnji odmor u toku.

Dokument prijave za INSTRUKTIVNU NASTAVU, I dokument prijave ZA ISPITE za avgustovski rok je u prilogu ove obavijesti. Dakle, to su dva odvojena dokumenta. NEMOJTE OVO ISPUNJAVATI putem mobitela, ako to neće kako treba biti ispunjeno. Masa je pristiglih prijava s mobitela koje su neupotrebljive.

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI SU OKONČALI NEKI RAZRED U PROTEKLOM ROKU:

Polaznik koji je u proteklom roku OKONČAO neki razred, npr. treći razred, i u avgustovskom roku 2022. želi izaći na ispite za naredni razred, sad će prijaviti INSTRUKTIVNU nastavu za četvrti razred, komplet sve predmete, jer smo dužni organizovati instrukcije. I može prijaviti sve ili dio ispita za četvrti razred, naravno ne mora sve, kako se već organizujete. Dakle, za instruktivnu sve prijaviti, a za ispite kako se odlučite ( jedan, tri..pet..). Napomena: ako prijavljujete instr./konsultativnu nastavu za treći ili četvrti razred, nemojte u tu prijavu unositi predmet"zdravstvena njega". To ćete platiti u okviru prakse na UKC i tu se broje instrukcije. Još jedna napomena, instruktivna nastava (predavanja) će biti u školi tokom jula ako je za neki predmet prijavljeno 10 i više polaznika, ako je ispod tog broja, onda su samo konsultacije, nema predavanja u školi.

OBJAŠNJENJE ZA ONE KOJI NISU OKONČALI RAZRED U PROTEKLOM ROKU:
Polaznik koji je u proteklom roku (juni 2022.) izlazio samo na jedan ili dva predmeta I NIJE OKONČAO razred, sada će samo prijaviti ispuniti PRIJAVU ZA ISPIT, za one ispite koje želi izaći. Za instruktivnu nastavu narednog razreda neće, jer nije okončao još uvijek razred.
 
UPLATE

Što se tiče uplata, oni koji su okončali razred u proteklom roku, dužni su izvršiti uplatu upisnine I uplatu instruktivne nastave za naredni razred (na jednu uplatnicu). Svrha uplate: Upisnina I instruktivna nastava. Upisnina narednog razreda iznosi 100 KM, a instruktivna nastava, kao što vam stoji u obračunu je 15KM po predmetu.Obračunajte sebi. Na drugu odvojenu uplatnicu ide uplata za ispite (svrha uplate: Ispiti i ispitni rok avgust 2022.) Rok za uplatu instruktivne nastave I upisnine razreda je 15. juli 2022. A rok za uplatu ispita je najdalje 10.avgust 2022. Pošto će godišnji odmor biti u toku, nakon uplate uplatnice ste dužni dostaviti u školu u jutarnjim satima, od 8 do 13 00 najdalje. Ostavite u sanduče pored biblioteke, ili u prizemlju dežurnom zaposleniku. Nemojte slikati uplatnice I slati razrednicima. Ili čuvajte kod sebe ako baš ne možete nikako to dostaviti.

PODACI KOJI SE NALAZE NA UPLATNICI
 
IME I PREZIME
SVRHA UPLATE
PRIMALAC : budžet
TK RAČUN PRIMAOCA: 1321 000 256 0000 80
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA: 094
POZIV NA BROJ: 0000000000
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 240 30 19

PRAKSA
Nove polaznike za ciklus prakse upisujemo tek od 1.septembra 2022.
 
MATURSKI ISPIT

Polaznici koji su stekli uslov da polažu maturski ispit, javit će se u istome periodu, na isti način (samo email I messenger) 25.6.-30.06. 2022.poslati prezime ime, datum rođenja, godina upisa u vanredno školovanje, kontakt telefon, smjer. Kad skupimo podatke, pozvat ćemo vas na izbor maturskih tema. I na kraju, još jednom napominjemo, pažljivo pročitajte još jednom ovu obavijest ako vam nešto nije jasno. Nadamo se da smo sve objasnili.
 
Prijavu za instruktivnu nastavu preuzmite na ovom linku:
 
Prijavu za ispit preuzmite na linku:
0 0