HTML

035-252 040

PEDIJATRIJSKA SESTRA

Spisak predmeta
Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Zdravstvena njega
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
 11. Zdravstvena njega:
  1. Zdrav njega
  2. b) labor.dijagnostika
 12. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik- engleski
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. fizika
 6. biologija IZBORNI PREDMETI
 7. hemija
 8. patologija i patofiziologija
 9. pedijatrija
 10. interne bolesti
 11. zarazne bolesti
 12. farmakologija
 13. medicinska psihologija i pedagogija
 14. 14.ZDRAVSTVENA NJEGA (praksa):
  1. pedijatrija
  2. interne bolesti
  3. zarazne bolesti

Spisak predmeta
Plan Pedijatrijska sestra-tehničar 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik- engleski
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. fizika
 5. biologija IZBORNI PREDMETI
 6. hemija
 7. pedijatrija
 8. dječija hirurgija
 9. ginekologija i akušerstvo
 10. Socijalna medicina
 11. ZDRAVSTVENA NJEGA (praksa)
  1. Pedijatrija 180 sati
  2. dječija hirurgija 60 sati
  3. porodična medicina
0 0