HTML

035-252 040

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Zdravstvena njega
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
 11. Socijalna medicina
 12. Zdravstvena njega
 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Patologija i patofiziologija
 6. Biologija
 7. Hemija IZBORNI PREDMETI
 8. Fizika
 9. Klinička medicina I (obuhvata):
  1. interne bolesti
  2. bolesti nervnog sistema
  3. hirurgija
  4. bolesti čula
   Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena
   Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)
 10. Farmakologija
 11. Medicinska psihologija i pedagogija
 12. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. laboratorijska dijagnostika
  2. Zdravstvena njega hirurških bolesnika
  3. Zdravstvena njega internih bolesnika
  4. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Biologija
 5. Zdrava ishrana i dijetetika
 6. Klinička medicina II (obuhvata):
  1. zarazne bolesti
  2. pedijatrija
  3. ginekologija i akušerstvo
  4. psihijatrija
   Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena
   Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)
 7. Urgentna medicina
 8. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. Porodična medicina
  2. Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta
  3. Zdravstvena zaštita žene
  4. Urgentna stanja i hitni medicinski postupci
  5. Polivalentna i patronažna služba
  6. Zdravstvena njega internih bolesnika
  7. Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti
0 0