HTML

035-252 040

MEDICINSKI TEHNIČAR

Nastavni planovi za MEDICINSKOG TEHNIČARA:1., 2., 3., 4., razred

Spisak predmeta 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Zdravstvena njega
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Biologija
 7. Hemija
 8. Anatomija i fiziologija čovjeka
 9. Mikrobiologija
 10. Medicinska psihologija i pedagogija
 11. Zdravstvena njega/li>
 12. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta 3.razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Patologija
 6. Biohemija
 7. Interne bolesti
 8. Hirurgija
 9. Zarazne bolesti
 10. Neuropsihijatrija
 11. farmakologija
 12. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. laboratorijska dijagnostika
  2. Zdravstvena njega hirurških bolesnika
  3. Zdravstvena njega internih bolesnika
  4. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Spisak predmeta 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Pedijatrija
 5. Ginekologija i akušerstvo
 6. Porodična medicina
 7. Osnove poduzetništva
 8. Izborni predmet
 9. Urgentna medicina
 10. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. Porodična medicina
  2. Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta
  3. Zdravstvena zaštita žene
  4. Urgentna stanja i hitni medicinski postupci
  5. Polivalentna i patronažna služba
  6. Zdravstvena njega internih bolesnika
  7. Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti
0 0