HTML

035-252 040

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Spisak predmeta
Plan laboratorijski tehničar 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Osnove zdravstvene struke
 14. Analitička hemija
 15. Praktična nastava:
  1. laboratorijska propedeutika
 16. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan laboratorijski tehničar 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Analitička hemija
 11. Fizikalna hemija
 12. Praktična nastava
  1. laboratorijska propedeutika
 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan laboratorijski tehničar 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Instrumentalne metode
 6. Biologija
 7. Hemija IZBORNI PREDMETI
 8. Fizika
 9. Biohemija
 10. Medicinska biohemija
 11. Mikrobiologija i parazitologija
 12. Laboratorijska hematologija
 13. Praktična nastava
  1. medicinska biohemija
  2. mikrobiologija i parazitologija
  3. laboratorijska hematologija

Spisak predmeta
Plan laboratorijski tehničar 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Biologija
 7. Hemija IZBORNI PREDMETI
 8. Fizika
 9. Medicinska biohemija
 10. Mikrobiologija i parazitologija
 11. Laboratorijska hematologija/li>
 12. Imunologija i transfuziologija
 13. Citološke i histološke tehnike
 14. Praktična nastava:
  1. medicinska biohemija
  2. mikrobiologija i parazitologija
  3. laboratorijska hematologija
  4. Imunologija i transfuziologija
  5. Citološke i histološke tehnike Citološkre i histološke tehnike
0 0