HTML

035-252 040

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Spisak predmeta
Plan fizioterapeutski tehničar 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. ZDRAVSTVENA NJEGA(praksa):
  1. osnove zdravstvene njege
 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan fizioterapeutski tehničar 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Uvod u rehabilitaciju
 11. Osnove kineziologije
 12. Masaža
 13. Fizikalna terapija
 14. PRAKTIČNA NASTAVA:
  1. uvod u rehabilitaciju
  2. osnove kineziologije
  3. fizikalna terapija
  4. masaža
 15. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan fizioterapeutski tehničar 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Fizika
 6. Biologija IZBORNI PREDMETI
 7. Hemija
 8. Elektronika
 9. Osnove kineziologije
 10. Kineziterapija
 11. Masaža
 12. Fizikalna terapija
 13. Medicinska psihologija i pedagogija
 14. Socijalna medicina
 15. Klinička medicina
 16. PRAKTIČNA NASTAVA (obuhvata):
  1. osnove kineziologije
  2. kineziterapija
  3. fizikalna terapija
  4. masaža

Spisak predmeta
Plan fizioterapeutski tehničar 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Biologija IZBORNI PREDMETI
 7. Hemija
 8. Kineziterapija
 9. Masaža
 10. Fizikalna terapija
 11. Medicinska psihologija i pedagogija
 12. Klinička medicina
 13. Dermatologija
 14. Urgentna medicina
 15. PRAKTIČNA NASTAVA(obuhvata)
  1. kineziterapija
  2. fizikalna terapija
  3. masaža
0 0