HTML

035-252 040

AKUŠERSKO GINEKOLOŠKA SESTRA TEHNIČAR

Nastavni predmeti za AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKU SESTRU TEHNIČARA :1., 2., 3., 4., razred

Spisak predmeta
Plan akuš.-ginekološka sestra 1. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Zdravstvena njega
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan akuš.-ginekološka sestra 2. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Patologija s patofiziologijom
 11. Medicinska mikrobiologija s infektologijom
 12. Klinička medicina (interne bolesti)
 13. Zdravstvena njega:
  1. zdravstvena njega
  2. laboratorijska dijagnostika
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan akuš.-ginekološka sestra 3. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Biologija
 6. Hemija IZBORNI PREDMETI
 7. Fizika
 8. Ginekologija
 9. Akušerstvo
 10. Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike
 11. Klinička medicina (hirurške bolesti)
 12. Farmakologija
 13. Socijalna medicina
 14. Urgentna medicina
 15. Medicinska psihologija i pedagogija
 16. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. Ginekologija
  2. Akušerstvo
  3. Urgentna stanja i hitni medicinski postupci

Spisak predmeta
Plan akuš.-ginekološka sestra 4. razred

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Biologija
 5. Hemija IZBORNI PREDMETI
 6. Fizika
 7. Ginekologija
 8. Akušerstvo
 9. Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike
 10. Klinička medicina (neuropsihijatrija)
 11. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
  1. Ginekologijai
  2. Akušerstvo
  3. Pedijatrija
  4. Interne bolesti
  5. Polivalentna patronažna služba
  6. Porodična medicina
0 0