Subota , 19 lipnja 2021
Početna / OPŠTE INFORMACIJE

OPŠTE INFORMACIJE

Vanredno školovanje – OPŠTE INFORMACIJE

Web: www.smtz.edu.ba    |    Facebook grupa: Vanredni učenici Medicinske škole Tuzla

KONKURS ZA UPIS u školsku 2021/22. počinje početkom oktobra 2021.

Objavit ćemo detaljne informacije na vrijeme. Ako ste zainteresirani za upis u vanredno školovanje kod nas, možete početi prikupljati potrebnu dokumentaciju za upis (vidi u tekstu ispod). Svaki slučaj određivanja razlike predmeta je zaseban, dok ne predate dokumente za upis, mi ne znamo tačnu cijenu vašeg školovanja niti ostale detalje. Molimo za vaše strpljenje, nakon konkursa znat ćete sve detalje, a do tog, ispod možete saznati opšte informacije vezano za vanredno školovanje.

U Srednjoj medicinskoj skoli Tuzla vanredno se mogu skolovati kandidati koji su zavrsili srednju skolu. Također, mogu se školovati kandidati koji nemaju završenu srednju školu, ali imaju navršenih 18 godina starosti, te pristupaju programu za obrazovanje odraslih.

Ne mogu se upisati oni koji trenutno pohađaju neku školu u redovnom statusu. Da bi se uradila verifikacija (tj. utvrdila razlika predmeta), kandidat se prijavljuje na konkurs koji će škola blagovremeno raspisati, te nakon prijema dobija potrebne informacije vezano za vanredno školovanje.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

 • Originalne svjedodžbe i diploma (ili ovjerene kopije) o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list (za udate samo vjenčani, ne treba rodni list),
 • uplata upisnine (podaci o uplati su u školi).

Kandidat će podnijeti zahtjev kada se u školi zvanično raspiše konkurs za upis u vanredno školovanje. Kako ću znati koje predmete polažem kao razliku predmeta ? Vrlo jednostavno. Polažete ono što niste imali tokom svog redovnog školovanja. Ako ste išli u Mašinsku školu, Ekonomsku itd. Tamo niste imali anatomiju, higijenu, hirurgiju, interne bolesti itd.pa ćete to sve polagati kod nas, a priznajemo vam bosanski jezik, engleski…biologiju..fiziku itd. Polažete ono što niste imali u svojoj srednjoj školi. Ispod se nalazi tabela sa spiskom predmeta koji su predviđeni za (najpopularniji) smjer medicinska sestra tehničar.

U toku skolske godine u prosjeku ima 4 ispitna roka (JANUARSKI, APRILSKI, JUNSKI, AVGUSTOVSKI). Kandidat može redovno pristupati ovim ispitnim rokovima, ali ako neki od rokova i preskoči, ne prijavi ispite zbog nekih obaveza, nema smetnje, uglavnom zakonski rok da završi školovanje je tri školske godine od datuma upisa.

Ako kandidat dobije slabu ocjenu(nedovoljan-1) iz nekog predmeta, onda taj isti moze polagati sljedeći rok. Kandidati su dužni da prijave ispite one sedmice koju škola zakaže za prijave. Škola raspolaže pravom određivanja satnica i termina ispita (radnim danom, vikendom, prije podne, poslije podne….). Više informacija dobit ćete u školi kad se upišete. Za dodatne informacije, ukoliko nisu navedene u ovom tekstu, kandidati će se obratiti razrednicima koji su zaduženi za rad s vanrednim polaznicima. Cjenovnik upisnine, verifikacije ispita, polaganja ispita i troškova praktične nastave, biće vam predočen u školi pri konkursnoj proceduri.

Podaci za uplatu su uvijek isti, nalaze se u tekstu ispod.

 • IME I PREZIME ______________
 • SVRHA UPLATE: Uplata za ??? (zavisi šta plaćate : upisninu ?? ispite za ispitni rok? Šta već?
 • PRIMALAC : budžet TK
 • RAČUN PRIMAOCA: 1321 000 256 0000 80
 • VRSTA PRIHODA: 722631
 • OPĆINA: 094
 • POZIV NA BROJ: O C 7022 ( idu slova “o i c” na početku ovdje, nisu brojevi !!)
 • BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 240 30 19

Još informacija vezano za vanredno školovanje nalazi se ispod.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Kako se i gdje odrađuje praksa (zdravstvena njega ) za sve smjerove? Praksa za sve smjerove se radi u zdravstvenoj ustanovi s kojom naša škola ima potpisan ugovor o saradnji. Nakon odrađene prakse polaznik će posebno polagati usmeno predmet zdravstvene njege.

2. Imate li imena autora za neke skripte ili knjige za učenje ?

LITERATURA POTREBNA ZA ISPITE, S IMENIMA AUTORA HIGIJENA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (SKRIPTA) DR. Omazić Muhamed ili … HIGIJENA Fatima Jusupović ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA ZA MEDICINSKE ŠKOLE – AZRA ROŽAJAC ZDRAVSTVENA NJEGA 1 Ramović, Stjepić, Omerčehajić ZDRAVSTVENA NJEGA 2 Ramović, Stjepić, Omerčehajić LATINSKI JEZIK – SAMOUKOVIĆ, DEVIĆ … SOCIOLOGIJA – SLAVO KUKIĆ MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA – SUAD HABEŠA, A. ĆATIBUŠIĆ SOCIJALNA MEDICINA – ARIF SMAJKIĆ (mada u njoj nema svo gradivo) Ima na web sajtu škole neka pitanja i odgovori, vrlo korisno. ANALITIČKA HEMIJA S PRAKTIKUMOM – B.STANKOVIĆ, JORGOVIĆ-KREMZER, DRAKULIĆ (za farmaceutski smjer) PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA – ASJA JELAKOVIĆ INTERNE BOLESTI – M. RISTIĆ, Z.RISTIĆ, S.RISTIĆ HIRURGIJA – DR. BEGIĆ MUHAMED FARMAKOLOGIJA – MILOŠEVIĆ, VARAGIĆ PEDIJATRIJA – MIRSADA MAHIĆ PSIHIJATRIJA – DAVOR MORAVEK ZDRAVA ISHRANA I DIJETETIKA – MERISA KULUGLIĆ Ostali spisak autora i knjiga ćete saznati u školi od predmetnih profesora.

3. Ima li neka literatura u elektronskoj formi da se preuzme s interneta ? Ima na FACEBOOK GRUPI: Vanredni ucenici Medicinske skole Tuzla

4. Šta sve obuhvata MATURSKI ISPIT? Ako ste opći smjer, matura obuhvata 4 predmeta: a) maturski rad (npr. Iz hirurgije ili internih bolesti); b) pismeni iz bosanskog, hrv.srp.jez.i književnosti c) biologija/hemija/fizika (jedan od ova tri, zavisi koji zaokružite) d) stručni predmet: urgentna medicina

5. Da li mi se priznaju predmeti s maturskog ako sam išao/la u Medicinsku školu, i samo mijenjam smjer ? Ne priznaju, već se komplet polaže matura, kao novo zanimanje.

6. – Za koliko vremena/mjeseci se može završiti cijela Medicinska škola, ako sam išla npr. u gimnaziju? Najprije se može završiti za 5 ispitnih rokova, dakle, između 6 mjeseci i godinu dana. Zavisi koliko imate predmeta razlike.

7. Kad su sve ispitni rokovi? U prosjeku to: januarski, aprilski, junski, avgustovski. Nastavni planovi za MEDICINSKU SESTRU – TEHNIČARA:1., 2., 3., 4., razred ISPOD U DOKUMENTU

Spisak predmeta Plan Medicinska sestra-tehničar 1. razred

 • 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 • 2. Strani jezik
 • 3. Historija
 • 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 5. Matematika
 • 6. Informatika
 • 7. Fizika
 • 8. Biologija
 • 9. Hemija
 • 10. Latinski jezik
 • 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 • 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 • 13. Zdravstvena njega
 • 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Plan medicinska sestra tehničar 2.razred

 • 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 • 2. Strani jezik
 • 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 4. Sociologija
 • 5. Matematika
 • 6. Fizika
 • 7. Biologija
 • 8. Hemija
 • 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 • 10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
 • 11. Socijalna medicina
 • 12. Zdravstvena njega
 • 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta Plan Medicinska sestra-tehničar 3. razred

 • 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 • 2. Strani jezik
 • 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 4. Demokratija i ljudska prava
 • 5. Patologija i patofiziologijom
 • 6. Biologija
 • 7. Hemija IZBORNI PREDMETI
 • 8. Fizika
 • 9. Klinička medicina I (obuhvata): a) interne bolesti b) bolesti nervnog sistema c) hirurgija d) bolesti čula Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d) 10. Farmakologija
 • 11. Medicinska psihologija i pedagogija
 • 12. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata: a) laboratorijska dijagnostika b) Zdravstvena njega hirurških bolesnika c) Zdravstvena njega internih bolesnika d) Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Plan medicinska sestra tehničar 4.razred

 • 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 • 2. Strani jezik
 • 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • 4. Biologija
 • 5. Hemija

IZBORNI PREDMETI

 • 6. Fizika
 • 7. Zdrava ishrana i dijetetika
 • 8. Klinička medicina II (obuhvata): a) zarazne bolesti b) pedijatrija c) ginekologija i akušerstvo d) psihijatrija Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)
 • 9. Urgentna medicina
 • 10. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata: a) Porodična medicina b) Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta c) Zdravstvena zaštita žene d) Urgentna stanja i hitni medicinski postupci e) Polivalentna i patronažna služba f) Zdravstvena njega internih bolesnika g) Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti