Četvrtak , 29 srpnja 2021
Početna / O saradnji porodice i škole

O saradnji porodice i škole

Poštovani roditelji,

JU Srednja medicinska škola Tuzla posebnu pažnju posvećuje saradnji porodice i škole. U svojoj maksimalnoj posvećenosti rastu i razvoju naših učenika, zdrava i uspješna saradnja između porodice i škole se nameće kao najznačijniji faktor. Zato insistiramo na izgradnji svih oblika saradnje sa porodicama naših učenika. Posebnu pažnju posvećujemo individualnim savjetodavnim razgovorima sa roditeljima, zatim, roditeljskim sastancima, kućnim posjetama učenicima, radu Vijeća roditelja itd.

Okvirni plan saradnje porodice i škole za školsku 2020/21. godinu ogleda se u sljedećem:

  • infomrativni savjetodavni razgovori između razrednika i roditelja planirani su u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama telefonskim putem i u nužnoj potrebi kroz neposredne susrete između razrednika i roditelja u školi
  • roditeljski sastanci zbog higijensko-epidemiološki mjera se odlažu do daljnjeg
  • rad Vijeća roditelja je aktueliziran početkom školske godine i sjednice Vijeća roditelja se odviju elektronskim putem, a po potrebi i neposrednim sastancima.