Četvrtak , 29 srpnja 2021
Početna / Prvi dan stručnog usavršavanja

Prvi dan stručnog usavršavanja

Dana 25.1.2018. godine u prostorijama JU Srednja medicinska škola u Tuzli realizovan je Dan stručnog usavršavanja u trajanju od četiri sata. Aktivnosti predviđene Planom izvođenja su u potpunosti realizovane. Održana su četiri predavanja i to:

 

  1. Prezentacija rezultata empirijskog istraživanja pod nazivom „Zelena knjiga SMS 2017“ – predavač Mirza Jahić, dipl. pedagog-psihiolog
  2. Adolescencija i izazovi odrastanja – predavačica Duška Tarade, dipl. pedagog-psiholog
  3. Izrada maturskog rada po EUVET programu – predavačica Suada Cavrić, – dr.
  4. Inkluzivna nastava u radu sa učenicima sa oštećenjem vida – Tima Musić i Šejla Hasanbašić, UGOV Tuzla

 

Na danu stručnog usavršavanja učestvovalo je oko 80 profesora iz JU Srednja medicinska školau Tuzli. Nakon realizacije Dana stručnog usavršavanja upriličeno je dodjeljivanje certifikata nastavnicima koji su pohađali predviđene aktivnosti. Realizovane aktivnosti su izazvale pozitivne reakcije kod nastavnog osoblja u školi, te će škola vodeći se dobivenim reakcijama i dalje raditi na organiziranju sličnih aktivnosti.

Dan stručnog usavršavanja realizovan je u duhu afirmacije LJUDSKOSTI kao odgojnog imperativa, te su kabineti korišteni za realizaciju planiranih aktivnosti nazvani imanima ljudi koji su u teškim životnim trenucima razmišljali i postupali prije svega kao ljudi. U čast njihovih postupaka navodimo njihova imena:

  1. Kabinet „Ljudskost“ (video: https://www.youtube.com/watch?v=EhC3ehrvsdg)
  2. Kabinet „Neđo Galić“ (video:  https://www.youtube.com/watch?v=ryyb-yUzieU)
  3. Kabinet „Lazar Manojlović“ (video: https://www.youtube.com/watch?v=J1aPmRu38C4&t=8s)
  4. Kabinet „Amir Reko“ (video: https://www.youtube.com/watch?v=IKYjDXVQFxM).