Četvrtak , 29 srpnja 2021
Početna / Programi odgojnog rada sa odjeljenskom zajednicom

Programi odgojnog rada sa odjeljenskom zajednicom

Poštovani razrednici,

pred Vama se nalazi Prijedlog odgojnog rada u odjeljenskoj zajednici za I, II, III i IV razred. Metodologijom za izradu Godišnjeg pograma rada škole predviđeno je da su „razrednici u saradnji sa pedagozima/psiholozima škola dužni prilagoditi programe rada u OZ odgojnim potrebama učenika za svako odjeljenje kako bi se ostvarili postavljeni odgojni ciljevi i zadaci“. U tom smislu sam sa pedagoškog aspekta izvršio aktueliziranje programa odgojnog rada u odjeljenskoj zajednici za I, II, III i IV razred. U skladu sa potrebama u vašim odjeljenjima, navedene prijedloge možete djelimično prilagoditi i kao takve upisati vlastoručno u Razrednu knjigu.

Programi odjeljenske zajednice za I, II, III i IV razred, sa prijedlozima didaktičkih izvora za pripremu aktivnosti na časovima, nalaze ne na linkovima ispod: