HTML

035-252 040

O Školi

Slika
Medicinska škola je četverogodišnja srednja škola koja priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama. Još je davne 1947.godine na inicijativu Bolničkog odbora osnovana dvogodišnja Babička škola, i trajala je do 1963.godine kada se pripaja Medicinskoj školi. Bila je smještena u krugu Bolnice i bila je internatskog tipa.

Brzi administrativni, industijski i kulturni razvoj Tuzle i cijele regije je nametao potrebu rješavanja problema za medicinskim kadrom. Tako je 1954.godine osnovana Medicinska škola Tuzla.

Smjerovi

0 0