Ponedjeljak , 30 ožujka 2020
Početna / Akušersko-ginekološka sestra tehničar

Akušersko-ginekološka sestra tehničar

 

Nastavni planovi za AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKU SESTRU TEHNIČARA :1., 2., 3., 4., razred

 

 

Spisak predmeta

Plan akuš.-ginekološka sestra 1. razred

Spisak predmeta

Plan akuš.-ginekološka sestra 2. razred

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Historija

4.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

5.    Matematika

6.    Informatika

7.    Fizika

8.    Biologija

9.    Hemija

10.  Latinski jezik

11.  Anatomija i fiziologija čovjeka

12.  Higijena i zdravstvena zaštita

13.  Zdravstvena njega

14.   Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Sociologija

5.    Matematika

6.    Fizika

7.    Biologija

8.    Hemija

9.    Anatomija i fiziologija čovjeka

10.  Patologija s patofiziologijom

11.  Medicinska mikrobiologija s infektologijom

12.   Klinička  medicina (interne bolesti)

13.  Zdravstvena njega: a) zdravstvena njega; b) laboratorijska dijagnostika

14.   Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

Spisak predmeta

Plan akuš.-ginekološka sestra 3. razred

Spisak predmeta

Plan akuš.-ginekološka sestra 4. razred

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Demokratija i ljudska prava

5.    Biologija

6.    Hemija              IZBORNI PREDMETI

7.    Fizika

8.    Ginekologija

9.    Akušerstvo

10.  Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike

11.  Klinička medicina (hirurške bolesti)

12.  Farmakologija

13.  Socijalna medicina

14.  Urgentna medicina

15.     Medicinska psihologija i pedagogija

 

16.     Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)        Ginekologija

b)       Akušerstvo

c)      Urgentna stanja i hitni medicinski postupci

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Biologija

5.    Hemija              IZBORNI PREDMETI

6.    Fizika

7.    Ginekologija

8.    Akušerstvo

9.    Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike

10.  Klinička medicina (neuropsihijatrija)

11.     Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)        Ginekologija

b)       Akušerstvo

c)        Pedijatrija

d)       Interne bolesti

e)        Polivalentna patronažna služba

f)        Porodična medicina