Nedjelja , 27 rujna 2020
Početna / Javna i kulturna djelatnost škole

Javna i kulturna djelatnost škole

Kulturna i javna djelatnost škole predstavlja značajno područje rada škole. Svojim kulturnim aktivnostima i javnim djelovanjem škola postaje aktivan član cjelokupnog društva i zajednice, te na taj način doprinosi razvoju kulturne svijesti kod mlađih naraštaja, obogaćivanju kulturnih sadržaja u društvu, te stvaranju budućih kulturno osviještenih građana. Imajući u vidu prethodno navedene ciljeve, JU Srednja medicinska škola u Tuzli planira u toku školske 2019/20. godine realizirati niz kulturnih aktivnosti, radionica i manifestacija sa učenicima. Vremenski plan realizacije aktivnosti dat je u tabeli:

Redni broj NAZIV AKTIVNOSTI PERIOD REALIZACIJE AKTIVNOST IZVJEŠTAJI
1. Posjete pozorištima Oktobar/novembar 2019. godine

Mart/april 2020. godine

  • Predstava PAT, učenici III razreda
  • Predstava “Bosanska kraljica”, učenici I razreda
2. Posjete kino projekcijama Oktobar/novembar 2019. godine

Mart/april 2020. godine

3. Realizacija kulturno-umjetničkih priredbi  

1.      Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25.11.2019.

2.      Dan dječije radosti, 31.12.2019. godine

3.      Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1.3.2020.

4.      Dan škole, 7.4.2020. godine

5.       Ispraćaj maturanata, maj 2020.

Priredba održana 22.11.2019.

Priredba održana 25.12.2019.

Priredba održana 28.2.2020.

On line aktivnosti 

Video
 
4. Obilježavanje značajnih datuma Učenici koji pohađaju vannastavne aktivosti će u toku školske godine pratiti značajne datume, te ih obilježavati prigodnim aktivnostima Međunarodni dan sestrinstva
5. Organizacija izložbi Likovna i foto-sekcija škole će u toku školske godine, u povodu značajnih datuma i drugih obilježavanja organizirati izložbe unutar škole
  • Izložba likovnih radova i historijskih plakata o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine u povodu Dana državnosti

 

6. Susreti sa književnicima i glumcima Susreti sa književnicima i glumcima će biti organizirani u toku školske 2019/20. godine. Period organizacije susreta će biti neposredno nakon realiziranih lektirnih sadržaja, ili gledanja pozorišnih predstava.

PARNERI NAŠE ŠKOLE:

Povezana slika   Povezana slika

Slikovni rezultat za bkc tuzla

Image may contain: 1 person