Srijeda , 8 travnja 2020
Početna / Javna i kulturna djelatnost škole

Javna i kulturna djelatnost škole

Kulturna i javna djelatnost škole predstavlja značajno područje rada škole. Svojim kulturnim aktivnostima i javnim djelovanjem škola postaje aktivan član cjelokupnog društva i zajednice, te na taj način doprinosi razvoju kulturne svijesti kod mlađih naraštaja, obogaćivanju kulturnih sadržaja u društvu, te stvaranju budućih kulturno osviještenih građana. Imajući u vidu prethodno navedene ciljeve, JU Srednja medicinska škola u Tuzli planira u toku školske 2019/20. godine realizirati niz kulturnih aktivnosti, radionica i manifestacija sa učenicima. Vremenski plan realizacije aktivnosti dat je u tabeli:

Redni broj NAZIV AKTIVNOSTI PERIOD REALIZACIJE AKTIVNOST IZVJEŠTAJI
1. Posjete pozorištima Oktobar/novembar 2019. godine

Mart/april 2020. godine

  • Predstava PAT, učenici III razreda
  • Predstava “Bosanska kraljica”, učenici I razreda
2. Posjete kino projekcijama Oktobar/novembar 2019. godine

Mart/april 2020. godine

3. Realizacija kulturno-umjetničkih priredbi Obilježavanje značajnih datuma u školskoj 2019/20. godini:

1.      Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25.11.2019. godine

2.      Dan dječije radosti, 31.12.2019. godine

3.      Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1.3.2020. godine

4.      Dan škole, 7.4.2020. godine

  • Priredba održana 22.11.2019. godine

 

4. Obilježavanje značajnih datuma Učenici koji pohađaju vannastavne aktivosti će u toku školske godine pratiti značajne datume, te ih obilježavati prigodnim aktivnostima
5. Organizacija izložbi Likovna i foto-sekcija škole će u toku školske godine, u povodu značajnih datuma i drugih obilježavanja organizirati izložbe unutar škole
  • Izložba likovnih radova i historijskih plakata o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine u povodu Dana državnosti

 

6. Susreti sa književnicima i glumcima Susreti sa književnicima i glumcima će biti organizirani u toku školske 2019/20. godine. Period organizacije susreta će biti neposredno nakon realiziranih lektirnih sadržaja, ili gledanja pozorišnih predstava.

PARNERI NAŠE ŠKOLE:

Povezana slika   Povezana slika

Slikovni rezultat za bkc tuzla

Image may contain: 1 person