Srijeda , 8 travnja 2020
Početna / fizioterapeutski tehničar

fizioterapeutski tehničar

 

 

Spisak predmeta

Plan fizioterapeutski tehničar 1. razred

Spisak predmeta

Plan fizioterapeutski tehničar 2. razred

 

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Historija

4.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

5.    Matematika

6.    Informatika

7.    Fizika

8.    Biologija

9.    Hemija

10.  Latinski jezik

11.  Anatomija i fiziologija čovjeka

 

12. ZDRAVSTVENA NJEGA(praksa):

a)    osnove zdravstvene njege

13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Sociologija

5.    Matematika

6.    Fizika

7.    Biologija

8.    Hemija

9.    Anatomija i fiziologija čovjeka

10.  Uvod u rehabilitaciju

11.  Osnove kineziologije

12.  Masaža

13.  Fizikalna terapija

14.  PRAKTIČNA NASTAVA:

a)    uvod u rehabilitaciju

b)    osnove kineziologije

c)    fizikalna terapija

d)    masaža

15. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

Spisak predmeta

Plan fizioterapeutski tehničar 3. razred

Spisak predmeta

Plan fizioterapeutski tehničar 4. razred

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Demokratija i ljudska prava

5.    Fizika

6.     Biologija         IZBORNI PREDMETI

7.    Hemija

8.    Elektronika

9.    Osnove kineziologije

10.  Kineziterapija

11.  Masaža

12.  Fizikalna terapija

13.  Medicinska psihologija i pedagogija

14.  Socijalna medicina

15.  Klinička medicina

16.  PRAKTIČNA NASTAVA (obuhvata):

a)    osnove kineziologije

b)    kineziterapija

c)    fizikalna terapija

d)    masaža

 

 

 

 

1.    Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

2.    Strani jezik

3.    Tjelesni i zdravstveni odgoj

4.    Fizika

5.     Biologija         IZBORNI PREDMETI

6.    Hemija

7.    Kineziterapija

8.    Masaža

9.    Fizikalna terapija

10.  Medicinska psihologija i pedagogija

11.  Klinička medicina

12.  Dermatologija

13.  Urgentna medicina

 

14. PRAKTIČNA NASTAVA(obuhvata)

 

a)    kineziterapija

b)    fizikalna terapija

c)    masaža