Utorak , 21 siječnja 2020
Početna / Dešavanja / Najava predavanja ”Mentalno zdravlje adolesecenata”

Najava predavanja ”Mentalno zdravlje adolesecenata”

Želite čuti nešto više o mentalnom zdravlju? Posjetite zanimljivo predavanje na temu ”Mentalno zdravlje adolesecenata”

Adolescenti su značajno u riziku od razvijanja mentalnih poremećaja, prema 1 od 5 adolescenata/kinja ima narušeno mentalno zdravlje i potrebna mu/joj je podrška.  

Ali šta bi bilo kad bi vršnjaci/kinje mogli podržati jedni druge u ovom rizičnom periodu života?

 Udruženje Amica Educa je razvilo projekat koji omogućava adolescentima/kinjama da kroz psihoedukacije podrže vršnjake/kinje u jačanju ličnih komptencija, psiho-socijalnih vještina i u stvaranju zdravih životnih stilova. Projekat se realizira u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla kroz saradnju sa sekcijom “Mentalno zdravlje” sa ciljem pružanja podrške svim učenicima/ama škole. 

 U okviru projekta organizujemo predavanje o temi ”Mentalno zdravlje adolesecenata” koje će se održati 10.10.2019. godine u 12.40 sati u prostoru trpezarije škole, čime ćemo ujedno i obilježiti svjetski  Dan mentalnog zdravlja. Predavanje će održati predstavnica Centra za mentalno zdravlje Tuzla, Jasmina Šabović Mujabašić, dipl. pedagoginja-psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja.

 Pozivamo vas da nam se pridružite na predavanju i naučite nešto više o sebi i drugima. 

Odgovori