Nedjelja , lipanj 16 2019
Početna / Dešavanja / VAŽNE obavijesti za vanredne polaznike(aprilski rok 2019.,praksa, mature..)

VAŽNE obavijesti za vanredne polaznike(aprilski rok 2019.,praksa, mature..)

Poštovani polaznici, polako i pažljivo pročitajte cijelu obavijest !!

Obavještavamo vas da će se prijave i uplate ispita obrazovanja odraslih  za aprilski rok 2019. obaviti od 18.febr. do 22.febr.2019. u prostorijama škole u vremenu od 9:00 do 14:30. Ako ne možete doći lično, dajte potrebne podatke nekom svom i neka uradi to za vas. Svi polaznici upisani školske 2018/19.( dakle, u oktobru 2018.) ići će da ispune prijavu i odnesu uplatnicu u računovodstvo škole. To su ovi polaznici sa spiska ispod. SVI OSTALI polaznici, upisani ranije mogu doći da ispune prijavu do kabineta preko puta zbornice, potražite prof.Mirsada Alića, Džemu Brčaninovića ili Senaida Ključanina. Nastavite čitati vijest ispod nakon spiska.

SPISAK POLAZNIKA PRIJAVLJENIH PO KONKURSU OD 2.10.2018.školska 2018/19.

AHMETOVIĆ (ENVER) ELMA,ALAGIĆ  (AMIR) HARIZ,ALIĆ (NUSRET) EDINA,AVDIĆ (SENAD) ANESA,BABAJIĆ (NEDŽAD) ADMIR,BAŠIĆ (HARIS) DEMIR,BEĆIĆ (MIRSAD) MAHIR,BEĆIROVIĆ (SALKO) DAMIR,BEKTIĆ (MUSTAFA) ZAHIDA,BIRPARIĆ (ESAD) EMIR,BURAZER ( MEHMEDALIJA) ALMA,CUPLOV (SAMIR) AZRA,ČEJVANOVIĆ ENA,ČIKARIĆ AMELA,ĆATIĆ (EKREM) BARBARA,ĆIVIĆ (HALIL) ARMIN,DEDIĆ EMIR,DELIĆ (MERSUDIN) MIRZA,DELIĆ SANELA,DŽAMBIĆ SALIM,DŽELEPOVIĆ  ŠARAC (ISMET) MIRELA,EMINIĆ (MUJO) MERIMA,FAZLIĆ KADIĆ (NAŠET) SELMA,GLUHIĆ JASMINA,GUŠIĆ (RUSMIR) FAHIRA,HADŽIĆ (HUSEIN) MAIDA,HADŽIĆ (NEDRET) DELILA,HADŽIĆ (OSMAN) MIR,HADŽIĆ HALILOVIĆ (ISMET) ADVIJA,HADŽIDEDIĆ (SULEJMAN) SEMIR,HAFIZOVIĆ ANELA,HAJDARHODŽIĆ (DAMIR) DANIELA,HALILOVIĆ(SALIH) AMINA,HAMIDOVIĆ (MEVLUDIN) EMINA,HAMZIĆ (NIJAZ) ISLAM,HAMZIĆ ADNAN,HRBAT (MUHAMED) SEDIN,HUJDUR (NERVIN) AJŠA,HUJDUROVIĆ INDIRA,HUSEJNEFENDIĆ (NEDŽAD) MERIMA,HUSIĆ (MUSTAFA) SEDŽIDA,ILIĆ ALEKSANDAR,IMAMOVIĆ (SMAJL) MERSIHA,JAHIĆ (ASIM) DENIZA,JUSUFOVIĆ (NEDIM) NERMIN,KOVČIĆ (REDŽO) HARIS,KOVČIĆ SAIDA,KRDŽIĆ (VAHDET) SABINA,KRNJIĆ (MIRALEM) MIRNES,KUKURUZOVIĆ (EDIN) ELVIR,KULANIĆ (SEJFUDIN) MEDISA,KULJANIN (MIRALEM) ALMA,KUNOSIĆ (MUHAMED) ADMIR,MAHMUTBEGOVIĆ(MUSTAFA) EMINA,MAHMUTOVIĆ (ASIF) SELMA,MAKOLI (HAMIT) VALJENTINA,MEHMEDOVIĆ MIRNESA,MUJANOVIČ (MUJO) ALMA,MUJANOVIĆ SELMA,MUJIĆ AMELA,MUJKANOVIĆ (ABDULAH) AMRA,MUJKANOVIĆ (NERMIN) NERMA,MURATOVIĆ (ENES) EMINA,MURATOVIĆ (RAFAEL) DINO,MURGUZ (SENAD) EMINA,MURIĆ NEDIM,MUSTAČEVIĆ (ASIM) EMINA,MUSTAČEVIĆ (RAMO) ALMIRA,MUSTAFIĆ (ELVIR) AMINA,MUŠANOVIĆ (ADIS) IRMA,NEZIRIĆ (AHMET) DŽENITA,NUHIĆ NEJRA,OMERBEGOVIĆ (BESIM) MERIMA,OMERKIĆ (ŠEMSO) AZRA,OMEROVIĆ LEJLA,ORIĆ NURIJA,PARAVLIĆ (RUSMIR) ENSAR,PEIMANOVIĆ DŽENANA,RAHMIĆ (AHMET) AMRA,RAMIĆ (SALIH) INDIRA,SAKIĆ (SEAD) MIRELA,SALETOVIĆ (ZEHRUDIN) AIDA,SALKANOVIĆ (MEVLUDIN) AMRA,SALKIĆ (RAMIZ) MAIDA,SMAJIĆ ( ZIJAD) MELIHA,SMAJIĆ (HAJRUDIN) ERNA,SULJIĆ (ISMET) ERMIN,SULJIĆ (NUSRET) ARNELA,ŠAHMANOVIĆ (DŽEVAD) NEHRA, ŠARETOVIĆ IRNELA, ŠIŠIĆ (AHMET) MAHIR, TOKIĆ (KASIM) MELISA, TUKA ANTONELA, UZEJROVIĆ (NEDŽAD) EDIN,UŽIČANIN (SAFET) ANELA, VARKA (KEMAL) SELMA,VILUŠIĆ MELIHA , ZEČEVIĆ (JASMIN) AMER,  ZONIĆ (SAMIR) ZERINA

Ispitni rok je planiran tokom cijelog aprila 2019. Dakle, od 1.do 30.4.2019. biće ispiti. Detaljan raspored kad će ispiti za koji razred biće objavljen 7 dana prije ispita. Sad nemamo tu informaciju. Instruktivna nastava  organizirat će se tokom cijelog marta 2019.Detaljan raspored instruktivne nastave objavit će se na vrijeme, pratite redovno vijesti na web sajtu škole i Facebook  stranici vanrednih učenika. Za sad je najvažniji dio PRIJAVA ISPITA.

Novi polaznici koji se možda još ne snalaze šta tačno treba uplatiti, dobiće upute u računovodstvu škole.

MATURSKI ISPIT

Polaznici koji su stekli uslove da izađu na maturski ispit, moraju doći u školu 14.2.2019. u 15 30 kako bismo obavili izbor maturskih tema. Ovo je veoma važno za one koji planiraju na maturski u aprilu. Ako ne možete doći lično pošaljite nekog da to uradi za vas.

PRAKSA

Polaznici koji koji još nikako nisu obavili praksu za 3. ili 4. razred, ako su u proteklom periodu stekli uslov da mogu pristupiti praksi na UKC Tuzla (dakle, završili su 2. ili 3.razred komplet), javiće se porukom na VIber ili na FB u inbox prof.Mirsadu 061423974, ili prof.Senaidu Ključaninu, DO 18.2.2019. U poruci navesti prezime ime, ime jednog roditelja, godinu kad su upisani, smjer i broj telefona, i za koji razred treba raditi praksu.

Npr. Dedić (Osman) Jasmin, upisan šk.2017/18. smjer medicinska sestra tehničar, telefon 061200200.Praksa za 3.razred.

Savjetujemo polaznicima koji planiraju na praksu da već ovih dana pokrenu proceduru za sanitarnu knjižicu(ko nema važeću), sanitarna knjižica važi 6 mjeseci. To je veoma važno, da kasnije ne gubite vrijeme za to.Čim prije pokrenite ovo. Praksa za 3.razred košta 60KM, praksa za 4.razred košta 105KM. Bez uplatnice ne možete početi proceduru prakse. Ko želi može već ovih dana izvršiti uplatu prakse, i čuvajte kod sebe uplatnicu. Svrha uplate Praksa za ???koji već razred.

ZAKLJUČAK 

Molimo polaznike da se odgovorno ponašaju prema svojim obavezama i prema školi, prema zadatim terminima i obavijestima koje škola objavljuje. Imamo neprestalno probleme s određenim brojem polaznika koji na vrijeme ne prijave ispite, na vrijeme se ne jave vezano za praksu, na vrijeme se ne jave vezano za maturski rad, na vrijeme se ne informišu o instruktivnoj nastavi itd.  Ko ne poštuje naše zadate termine i obavijesti neće naknadno biti predviđen za ispite, praksu ili šta već slijedi.  Svojim upisom u školu vi ste se obavezali da PRATITE REDOVNO informacije koje škola objavljuje, i ne smijete sebi dozvoliti da jednom u 2 mjeseca otvorite web sajt škole i FB grupu vanrednih učenika. Ako se želite školovati, morati to češće raditi da ne propustite važne obavijesti. Jedino tako možemo imati normalnu saradnju. Ovo je za vaše dobro i nadam se da ćete sve ovo ozbiljno shvatiti i proći kroz ovo obrazovanje bez većih problema.

Svima želimo puno uspjeha i sreće u narednom periodu. Učite na vrijeme! Aprilski rok je “iza ćoška”, ne dozvolite da vas vrijeme prevari.

Srdačan pozdrav svima!!

M.A.

 

 

O Mirsad Alić

Pročitajte i ovo

PRELIMINARNI raspored ispita junski rok -vanredni polaznici

Poštovani, objavljujemo PRELIMINARNI RASPORED ISPITA za junski rok. Molimo Vas da pogledate raspored i provjerite …

Odgovori