Ponedjeljak , ožujak 25 2019
Početna / Dešavanja / JAVNI KONKURS za upis polaznika obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019.godinu

JAVNI KONKURS za upis polaznika obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019.godinu

Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK-a”, broj:17/11 i 9/15), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine TK-a”, broj: 9/15), člana  14. Pravila  škole JU Srednja medicinska škola Tuzla, Odluke Školskog odbora  i  Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-12066-6/16 od 07.10.2016.godine, JU Srednja medicinska škola Tuzla,   r a s p i s u j e    JAVNI KONKURS  za upis polaznika za školsku 2018/2019.godinu.

1.    OPĆI I POSEBNI USLOVI  ZA UPIS

 U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

2.    BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

 • Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja:
Medicinska sestra tehničar 100 polaznika
Farmaceutski tehničar 25 polaznika
Fizioterapeutski tehničar 25 polaznika
Akušersko ginekološka sestra tehničar 25 polaznika
Pedijatrijska sestra tehničar 25 polaznika
Psihogerijatrijska sestra tehničar 25 polaznika
Laboratorijski tehničar 25 polaznika
Sanitarno ekološki tehničar 25 polaznika

 

3.    BROJ RJEŠENJA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA

10/1-38-12066-6/16 od 07.10.2016.godine

 

4.    NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO  ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok  koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

 

5.    NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO   ZAVRŠETKU PROGRAMA

 

Po završetku četvorogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 1. Medicinska sestra tehničar
 2. Fizioterapeutski tehničar
 3. Farmaceutski tehničar
 4. Pedijatrijska sestra tehničar
 5. Psihogerijatrijska sestra tehničar
 6. Laboratorijski tehničar
 7. Sanitarno ekološki tehničar
 8. Akušersko ginekološka sestra tehničar

 

6.    VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

 Visina troškova obrazovanja polaznika utvrdit će se sukladno Odluci o utvrđivanju visini troškova obrazovanja odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalno obrazovanje koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za stjecanje odgovarajuće stručne spreme.

7.     POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

Za sticanje srednje stručne spreme za polaznike koji NEMAJU  završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole), a možete ga preuzeti i OVDJE

2.Izvod iz matične knjige rođenih(rodni list)

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Kopija lične karte

5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci).

 1. Ovjerenu izjavu da nema status učenika ili studenta

 

 • Dokumentacija potrebna za upis za polaznike koji žele izvršiti  PREKVALIFIKACIJU, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)

2.Izvod iz matične knjige rođenih(rodni list)

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole (I, II, III, IV razred) za prekvalifikaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

 1. Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju

6.Kopija lične karte

 1. Ovjerenu izjavu da nema status učenika ili studenta

8.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

8.   NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu, a najdalje do 19.10.2018. godine.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 10:00 do 14:00 sati u Sekretarijatu Škole na adresi JU Srednja medicinska škola Tuzla, ulica Fra Grge Martića br. 5.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 035 251 391

(035) 252 040,   (035) 252 074

 

 

O Mirsad Alić

Pročitajte i ovo

Obavijesti za vanredne polaznike (27.feb.2019.)

Obavještavamo polaznike obrazovanja odraslih naše škole koji su se prijavili na spisak za obavljanje prakse …

Odgovori