Četvrtak , rujan 20 2018
Početna / Vanredni učenici

Vanredni učenici

Vanredno školovanje –
WWW.smtz.edu.ba
Facebook grupa: Vanredni učenici Medicinske škole Tuzla

KONKURS ZA UPIS 2017/18. raspisan je 4.12.2017. god. te je nakon popune odjeljenja zatvoren. Novi konkurs očekujemo do kraja oktobra 2018. Molimo potencijalne polaznike da se informišu ovdje na web sajtu redovno tokom avgusta i septembra 2018. Objavićemo na vrijeme.

U Srednjoj medicinskoj skoli Tuzla vanredno se mogu skolovati kandidati koji su zavrsili srednju skolu. Također, mogu se školovati kandidati koji nemaju završenu srednju školu, ali imaju navršenih 18 godina starosti, te pristupaju programu za obrazovanje odraslih.

Ne mogu se upisati oni koji trenutno pohađaju neku školu u redovnom statusu. Da bi se uradila verifikacija (tj. utvrdila razlika predmeta), kandidat se prijavljuje na konkurs koji će škola blagovremeno raspisati, te nakon obavijesti o prijemu dobija potrebne informacije vezano za vanredno školovanje.
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS: originalne svjedodžbe i diploma o završenoj srednjoj školi, rodni list (za udate samo vjenčani, ne treba rodni list), uplata upisnine (podaci o uplati su u školi). Za mogućnost predaje ovjerenih kopija dokumenata pitat ćete sekretara Škole.
Kandidat će podnijeti zahtjev kada se u školi zvanično raspiše konkurs za upis u vanredno školovanje.
Kako ću znati koje predmete polažem kao razliku predmeta ? Vrlo jednostavno. Polažete ono što niste imali tokom svog redovnog školovanja. Ako ste išli u Mašinsku školu, Ekonomsku itd. Tamo niste imali anatomiju, higijenu, hirurgiju, interne bolesti itd.pa ćete to sve polagati kod nas, a priznajemo vam bosanski jezik, engleski…biologiju..fiziku itd. Polažete ono što niste imali u svojoj srednjoj školi. Ispod se nalazi tabela sa spiskom predmeta koji su predviđeni za (najpopularniji) smjer medicinska sestra tehničar.

U toku skolske godine u prosjeku ima 4 ispitna roka (JANUARSKI, APRILSKI, JUNSKI, AVGUSTOVSKI). Kandidat može redovno pristupati ovim ispitnim rokovima, ali ako neki od rokova i preskoči, ne prijavi ispite zbog nekih obaveza, nema smetnje, uglavnom zakonski rok da završi školovanje je tri školske godine od datuma upisa.

Ako kandidat dobije slabu ocjenu(nedovoljan-1) iz nekog predmeta, onda taj isti moze polagati sljedeći rok.
Kandidati su dužni da prijave ispite one sedmice koju škola zakaže za prijave. Škola raspolaže pravom određivanja satnica i termina ispita (radnim danom, vikendom, prije podne, poslije podne….).
Više informacija dobit ćete u školi kad se upišete.
Za dodatne informacije, ukoliko nisu navedene u ovom tekstu, kandidati će se obratiti razrednicima koji su zaduženi za rad s vanrednim polaznicima.
Cjenovnik upisnine, verifikacije ispita, polaganja ispita i troškova praktične nastave, biće vam predočen u školi pri konkursnoj proceduri.

Podaci za uplatu su uvijek isti, nalaze se u tekstu ispod.

IME I PREZIME ________________
SVRHA UPLATE: Uplata za ??? (zavisi šta plaćate : upisninu ?? ispite za ispitni rok? Šta već?
PRIMALAC : budžet TK
RAČUN PRIMAOCA: 1321 000 256 0000 80
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA: 094
POZIV NA BROJ: O C 7022 ( idu slova “o i c” na početku ovdje, nisu brojevi !!)
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 240 30 19

Još informacija vezano za vanredno školovanje nalazi se ispod.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Kako se i gdje odrađuje praksa (zdravstvena njega ) za sve smjerove?
Praksa za sve smjerove se radi u zdravstvenoj ustanovi s kojom naša škola ima potpisan ugovor o saradnji. Nakon odrađene prakse polaznik će posebno polagati usmeno predmet zdravstvene njege.

2. Imate li imena autora za neke skripte ili knjige za učenje ?

LITERATURA POTREBNA ZA ISPITE, S IMENIMA AUTORA
HIGIJENA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (SKRIPTA) DR. Omazić Muhamed ili … HIGIJENA Fatima Jusupović
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA (ZA 1. i 2. RAZRED) – DR. ADNA AZABAGIĆ, SKRIPTA
ZDRAVSTVENA NJEGA 1 Ramović, Stjepić, Omerčehajić
ZDRAVSTVENA NJEGA 2 Ramović, Stjepić, Omerčehajić
LATINSKI JEZIK – SAMOUKOVIĆ, DEVIĆ …
SOCIOLOGIJA – SLAVO KUKIĆ
MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA – SUAD HABEŠA, A. ĆATIBUŠIĆ
SOCIJALNA MEDICINA – ARIF SMAJKIĆ (mada u njoj nema svo gradivo) Ima na web sajtu škole neka pitanja i odgovori, vrlo korisno.
ANALITIČKA HEMIJA S PRAKTIKUMOM – B.STANKOVIĆ, JORGOVIĆ-KREMZER, DRAKULIĆ (za farmaceutski smjer)
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA – ASJA JELAKOVIĆ
INTERNE BOLESTI – M. RISTIĆ, Z.RISTIĆ, S.RISTIĆ
HIRURGIJA – DR. BEGIĆ MUHAMED
FARMAKOLOGIJA – MILOŠEVIĆ, VARAGIĆ
PEDIJATRIJA – MIRSADA MAHIĆ
PSIHIJATRIJA – DAVOR MORAVEK
ZDRAVA ISHRANA I DIJETETIKA – MERISA KULUGLIĆ
Ostali spisak autora i knjiga ćete saznati u školi od predmetnih profesora.

3. Ima li neka literatura u elektronskoj formi da se preuzme s interneta ?
Ima na FACEBOOK GRUPI: Vanredni ucenici Medicinske skole Tuzla

4. Šta sve obuhvata MATURSKI ISPIT?
Ako ste opći smjer, matura obuhvata 4 predmeta: a) maturski rad (npr. Iz hirurgije ili internih bolesti); b) pismeni iz bosanskog, hrv.srp.jez.i književnosti
c) biologija/hemija/fizika (jedan od ova tri, zavisi koji zaokružite)
d) stručni predmet: urgentna medicina

5. Da li mi se priznaju predmeti s maturskog ako sam išao/la u Medicinsku školu, i samo mijenjam smjer ?
Ne priznaju, već se komplet polaže matura, kao novo zanimanje.

6. – Za koliko vremena/mjeseci se može završiti cijela Medicinska škola, ako sam išla npr. u gimnaziju?
Najprije se može završiti za 5 ispitnih rokova, dakle, između 6 mjeseci i godinu dana. Zavisi koliko imate predmeta razlike.
7. Kad su sve ispitni rokovi?
U prosjeku to: januarski, aprilski, junski, avgustovski.

Nastavni planovi za MEDICINSKU SESTRU – TEHNIČARA:1., 2., 3., 4., razred ISPOD U DOKUMENTU

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 1. razred

1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Historija
4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
5. Matematika
6. Informatika
7. Fizika
8. Biologija
9. Hemija
10. Latinski jezik
11. Anatomija i fiziologija čovjeka
12. Higijena i zdravstvena zaštita
13. Zdravstvena njega
14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Plan medicinska sestra tehničar 2.razred
1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
4. Sociologija
5. Matematika
6. Fizika
7. Biologija
8. Hemija
9. Anatomija i fiziologija čovjeka
10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
11. Socijalna medicina
12. Zdravstvena njega
13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

Spisak predmeta
Plan Medicinska sestra-tehničar 3. razred

1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
4. Demokratija i ljudska prava
5. Patologija i patofiziologijom
6. Biologija
7. Hemija IZBORNI PREDMETI
8. Fizika
9. Klinička medicina I (obuhvata):
a) interne bolesti
b) bolesti nervnog sistema
c) hirurgija
d) bolesti čula
Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena
Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

10. Farmakologija
11. Medicinska psihologija i pedagogija

12. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
a) laboratorijska dijagnostika
b) Zdravstvena njega hirurških bolesnika
c) Zdravstvena njega internih bolesnika
d) Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Plan medicinska sestra tehničar 4.razred

1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
4. Biologija
5. Hemija IZBORNI PREDMETI
6. Fizika
7. Zdrava ishrana i dijetetika
8. Klinička medicina II (obuhvata):
a) zarazne bolesti
b) pedijatrija
c) ginekologija i akušerstvo
d) psihijatrija

Sabiraju se ocjene i zaključuje kao jedna ocjena
Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

9. Urgentna medicina
10. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:
a) Porodična medicina
b) Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta
c) Zdravstvena zaštita žene
d) Urgentna stanja i hitni medicinski postupci
e) Polivalentna i patronažna služba
f) Zdravstvena njega internih bolesnika
g) Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti

Informacije za period septembar-decembar 2018. (vanredni polaznici)

Poštovani, obavještavamo vas da će se krenuti sa kreiranjem spiskova polaznika koji trebaju obaviti praktični dio zdravstvene njege (prakse) na bolničkim odjeljenjima. Iz tog razloga pozivamo sve  polaznike obrazovanja odraslih koji nisu obavili (nikako, ili samo dio) praksu da se jave svojim razrednicima kako bismo ih upisali na spisak koji …

Pročitaj više

Obavijest vezano za obavljanje prakse(vanredni polaznici)

Obavještavamo polaznike koji su se uredno registrovali za obavljanje praktičnog dijela zdravstvene njege za 3. i 4.razred u UKC Tuzla, po uputama glavnog medicinara UKC Tuzla Mirze Jahića, polaznici će raditi praksu ovim redoslijedom.Javit ćete se glavnoj sestri (dotičnog)  odjeljenja, nakon što obezbijedite uniformu i validnu sanitarnu knjižicu. MOLIMO VAS …

Pročitaj više

PRIJAVE ISPITA ZA AVG.ROK 2018. I UPUTE ZA PRAKSU (vanredni polaznici)

Poštovani, obavještavamo vas da će se prijave i uplate ispita za avgustovski rok 2018. obaviti 2., 3. i 4. jula 2018. u vremenu od 10 do 14:00 u prostorijama škole. Prilikom prijave ponesite sa sobom uplatnicu(prethodno izvršite uplatu u banci ili pošti), koja će se zakačiti za vašu prijavu. Svi …

Pročitaj više

Prijave ispita za junski rok 2018. VANREDNI polaznici

Poštovani polaznici, obavještavamo vas da će se prijave ispita obaviti od 14.5. do 18.5.2018. u vremenu od 10 do 15:00 sati u prostorijama škole. Napominjemo da ispite možete prijaviti samo iz jednog razreda. U nastavku slijede upute o uplatama, i molimo vas da pažljivo zapišete ove podatke. Ispite nećete moći …

Pročitaj više